Fair Forhold-hotline

Har du set (eller selv oplever) løn- eller arbejdsforhold, der ikke er i orden på steder, hvor der udføres arbejde for Københavns Kommune? Ring til vores Fair Forhold-hotline på tlf. 77 31 10 10, så vi kan undersøge sagen nærmere og bringe orden i forholdene – så er du med til at sikre fair forhold og lige konkurrence i København.

Hvornår kan jeg ringe?

Hotlinen er bemandet mandag til torsdag kl. 8.00-16.00 samt fredag kl. 8.00-15.00. Ringer du uden for tidsrummet, er du velkommen til at indtale en besked. Du kan også sende en mail til hotline på fairforhold@dk.bureauveritas.com.

Kan jeg være anonym?

Når du kontakter hotlinen, er det vigtigt at angive så præcise oplysninger som muligt, bl.a. om arbejdssted og arbejdsgiver. Indtal også gerne dit navn og telefonnummer, så vi har mulighed for at kontakte dig efterfølgende. Men hvis du ønsker at være anonym, er det selvfølgelig også en mulighed.

Hvad sker der med min henvendelse?

Københavns Kommunes eksterne indsatsteam vil vurdere de oplysninger, der kommer ind, og kan vælge at følge op på din henvendelse med stikprøvekontroller på det pågældende sted.

Ser indsatsteamet, at løn- eller arbejdsforholdene ikke er i orden, vil vi i første omgang gå i dialog med leverandøren og give virksomheden mulighed for at bringe orden i forholdene. Hvis forholdene ikke bringes i orden inden for en given tidsfrist (med fx kompensation for manglende udbetaling af løntillæg etc.), kan Københavns Kommune udstede dagbøder og i sidste ende opsige kontrakten med leverandøren.