I Københavns Kommune vil vi gerne sikre at alle, der modtager økonomisk støtte og tilskud fra os, tilbyder deres medarbejdere fair forhold.
Forvaltningerne har forskellige regler for brug af klausuler - find reglerne for økonomisk støtte og tilskud her.
Læs her, hvordan du er sikker på at overholde klausulerne i jeres tilskuds- eller støtteaftale.
Som tilskuds- og støttemodtager skal du kunne dokumentere, at du lever op til klausulerne i din aftale.