Leverandør

Vores indsatsteam foretager løbende kontroller og stikprøver. Læs her, hvordan du dokumenterer, at du har orden i forholdene.
Her kan du finde foldere til dine medarbejdere, som bl.a. kan forberede dem på et besøg fra indsatsteamet.
I Københavns Kommune vil vi gerne sikre, at alle, der løser opgaver for os, har ordentlige løn- og arbejdsvilkår.
Som leverandør har du ansvar for at sikre, at dine medarbejdere arbejder under ordentlige forhold.