Klausuler

Arbejdsklausulen vedlægges din kontrakt med Københavns Kommune for at sikre, at alt arbejde udført for os sker under fair forhold.
Din kontrakt kan være omfattet af sociale klausuler, der fx stiller krav til beskæftigelse af praktikanter eller ledige.
Reglerne for, hvornår du er omfattet af arbejdsklausulen og de sociale klausuler, afhænger af, hvilken opgave, du udfører for os.