Indsatsteam og kontrol

Indsatsteamet foretager 3 typer kontroller, som bl.a. kan være aftalte og uanmeldte besøg på arbejdspladsen.
Indsatsteamet tjekker løn- og arbejdsvilkår hos leverandører og tilskuds- og støttemodtagere for at sikre lige vilkår for alle.
Når indsatsteamet kommer på besøg, skal du kunne fremvise dokumentation for, at du har orden i forholdene.