Sociale klausuler

Din kontrakt kan være omfattet af sociale klausuler, der fx stiller krav til beskæftigelse af praktikanter eller ledige.

Københavns Kommune arbejder målrettet for at sikre fair arbejdsforhold og lige konkurrence i København for alle vores leverandører, underleverandører og deres medarbejdere. Når du som leverandør eller tilskudsmodtager indgår aftale med Københavns Kommune, kan der – udover arbejdsklausulen – være vedlagt sociale klausuler, der stiller krav om beskæftigelse af praktikanter eller ledige.

Hvad er sociale klausuler?

Sociale klausuler er – ligesom arbejdsklausulen – et kontraktvilkår, mellem Københavns Kommune og en privat leverandør eller tilskudsmodtager, dvs. et dokument, som vi vedlægger kontrakten og som anses som en del af kontrakten med Københavns Kommune. Hvis de sociale klausuler ikke overholdes, anses det derfor som brud på kontrakten med os. 

Du kan se eksempler på sociale klausuler, der stiller krav om hhv. beskæftigelse af ledige og beskæftigelse af praktikanter via de to links nedenfor.

Hvad indebærer de sociale klausuler – og hvornår gælder de?

De sociale klausuler vedlægges kontrakter på opgaver, der har en vis varighed og en vis økonomisk størrelse og som dermed vurderes enten at have uddannelsespotentiale (dvs. mulighed for at beskæftige praktikanter), eller som har mulighed for at beskæftige ledige.

Som hovedregel vil din kontrakt indebære sociale klausuler – og dermed krav om beskæftigelse af praktikanter eller ledige – hvis:

  • Opgaven, du udfører for os, har en vis varighed – minimum 6 måneder
  • Opgaven har en samlet kontraktsum på minimum 10 mio. kr. eller lønudgifter, der anslås at være minimum 4 mio. kr.
  • Dog er der særlige regler for renoveringsopgaver, at kontrakten skal have en samlet anslået værdi på minimum 8 mio. kr. eller en lønsum på minimum 3 mio. kr.

I udbudsmaterialet vil det fremgå, hvor mange årsværk praktikanter eller ledige, der skal være beskæftiget på den konkrete opgave.

Sådan opfylder du de sociale klausuler

Du skal som leverandør kunne dokumentere, at det krævede antal praktikanter og/eller ledige er beskæftiget på den konkrete opgave, du udfører for Københavns Kommune. Hvordan du gør det, afhænger af opgaven og de bestemte krav. For eksempel kan du som leverandør på en anlægsopgave vise os, at du har det rette antal praktikanter beskæftiget ved:

  • Samtidig med, at du fremlægger en arbejdsplan for os, skal du fremlægge en praktikantplan for beskæftigelse af praktikanter på opgaven
  • På opfølgende møder, som fx bygge- eller projektmøder, skal du oplyse antallet af aktuelt beskæftigede praktikanter som en særskilt del af den samlede bemanding – det skal noteres af byggelederen/projektlederen i mødereferatet.
  • Under udførelsen af opgaven skal du løbende opdatere praktikantplanen, når der sker ændringer i bemandingen, herunder eksempelvis i takt med at underleverandører starter på opgaven.

Du kan læse mere om, hvordan du dokumenterer, at du lever op til de sociale klausuler, i vejledningen til leverandører via linket nedenfor.