Sådan sikrer du fair forhold på arbejdspladsen

Læs her, hvordan du er sikker på at overholde klausulerne i jeres tilskuds- eller støtteaftale.

Hvis jeres tilskuds- eller støtteaftale er omfattet af sociale klausuler, skal du være opmærksom på, hvilket krav om antal praktikpladser eller beskæftigelse af ledige, der er skrevet ind i jeres kontrakt med kommunen. Du skal efterfølgende kunne dokumentere overfor kommunen, at din virksomhed eller organisation lever op til kravet og har ansat det aftalte antal praktikanter eller ledige. Det kan f.eks. ske ved at fremvise de indgåede praktikantaftaler.

Hvis jeres kontrakt med Københavns Kommune er omfattet af arbejdsklausulen, skal du først og fremmest være opmærksom på, at din egen virksomhed eller organisation lever op til arbejdsklausulen om ordentlige løn- og arbejdsforhold. Det indebærer bl.a., at:

  • Medarbejdernes løn, arbejdstid og arbejdsvilkår skal (som minimum) være på niveau med mindstelønnen og vilkårene i branchens mest anvendte overenskomst – også selv om I ikke selv har tegnet overenskomst.
  • Alle medarbejdere skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse.
  • Medarbejderne skal have et ansættelsesbevis og orienteres om deres løn- og arbejdsforhold inden fire uger efter arbejdet er begyndt.

Særlige regler for støtte til en aktivitet

Hvis du har fået økonomisk støtte til en aktivitet skal du derudover også være opmærksom på dine underleverandørers arbejdsforhold. Som støttemodtager til en konkret aktivitet har du nemlig et kædeansvar. Det betyder, at du også er ansvarlig for, at dine underleverandører – som du bruger til en opgave for Københavns Kommune – tilbyder deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsforhold. Dette gælder også for dine underleverandørers underleverandører.

Dokumenter, at I lever op til kravene

Alle, der modtager økonomisk støtte eller tilskud fra Københavns Kommune og er omfattet af arbejdsklausulen, skal kunne dokumentere, at de lever op til klausulens krav og tilbyder deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsforhold. Hvordan I dokumenterer det, kan du læse mere om her.