Sådan sikrer du fair forhold for dine medarbejdere

Som leverandør har du ansvar for at sikre, at dine medarbejdere arbejder under ordentlige forhold.

Du kan som hovedregel sikre dig, at dine medarbejdere (og dine underleverandørers medarbejdere) arbejder under fair forhold, hvis de opfylder følgende:

  • Medarbejdernes løn, arbejdstid og arbejdsvilkår skal (som minimum) være på niveau med mindstelønnen og vilkårene i branchens mest anvendte overenskomst – også selv om du som leverandør ikke selv har tegnet overenskomst.
  • Alle medarbejdere skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse.
  • Medarbejderne skal have et ansættelsesbevis og orienteres om deres løn- og arbejdsforhold inden fire uger efter arbejdet er begyndt.

Er du i tvivl om arbejdsklausulens krav og hvilket lønniveau, der gør sig gældende inden for din branche? Så tag kontakt til de relevante faglige organisationer inden for din branche.

Også vores eksterne indsatsteam kan hjælpe dig med at få overblik over, hvad du som leverandør har pligt til, og hvor du kan finde mere information - du kan kontakte dem ved at skrive til fairforhold@dk.bureauveritas.com eller ringe til hotlinen på tlf. 77 31 10 10. Telefonen er bemandet mandag til torsdag kl. 8.00-16.00 samt fredag kl. 8.00-15.00.  

Du kan læse mere om, hvordan du dokumenterer, at du tilbydere medarbejderen ordentlige forhold, her.