Hvornår er du omfattet af klausuler?

Reglerne for, hvornår du er omfattet af arbejdsklausulen og de sociale klausuler, afhænger af, hvilken opgave, du udfører for os.

Som udgangspunkt er alle vores leverandører omfattet af en arbejdsklausul, som sikrer medarbejderes rettigheder i forbindelse med arbejde udført for os.

Du er som leverandør også omfattet af de sociale klausuler, hvis din kontrakt omfatter opgaver med uddannelses- eller beskæftigelsespotentiale - dvs. hvis det vurderes, at du har mulighed for at ansætte praktikanter eller beskæftige ledige. Det vurderer vi, at du har, når din kontrakt strækker sig over minimum 6 måneder og har en samlet skønnet kontraktsum på minimum 10 mio.kr. eller skønnede lønudgifter for minimum 4 mio. kr. For renoveringsopgaver skal kontrakten have en samlet skønnet værdi på minimum 8 mio. kr. eller en lønsum på minimum 3 mio. kr. Lever din kontrakt op til disse kriterier, vil de konkrete krav om beskæftigelse af praktikanter eller ledige (inkl. det specifikke antal årsværk) være beskrevet i sociale klausuler, som vedlægges din kontrakt med os.

Alle modtagere af støtte- eller tilskud som udgangspunkt omfattet af arbejdsklausulen og i flere tilfælde også sociale klausuler, der fx kan stille krav om ansættelse af praktikanter eller beskæftigelse af ledige. Men reglerne på dette punkt afhænger af projektet eller aktiviteten mm. og hvilken af kommunens forvaltninger, du søger tilskud eller støtte hos.

I oversigten nederst på siden kan du læse mere om, hvilke regler, der gælder for det område, du søger støtte eller tilskud inden for.

Er du i tvivl om, hvilke krav jeres projekt, aktivitet eller institution er omfattet af? Ring på tlf. 51 62 99 02 eller send en mail til H54W@okf.kk.dk – så hjælper vi dig med at få et overblik.