Hvornår er der fair forhold på en arbejdsplads?

Sådan ved du, at du og dine kolleger arbejder under ordentlige forhold

Det kan være svært at vide, hvornår din arbejdsgiver lever op til klausulerne og tilbyder dig og dine kolleger fair forhold.

Som udgangspunkt vil ordentlige løn- og arbejdsvilkår dække over:

  • Medarbejderes løn, arbejdstid og arbejdsvilkår skal (som minimum) være på niveau med mindstelønnen i din branches overenskomst – også selv om arbejdsgiveren ikke selv har tegnet overenskomst.
  • Man skal som medarbejder have et ansættelsesbevis og være orienteret om sine løn- og arbejdsforhold inden fire uger efter arbejdet er begyndt.
  • Alle medarbejdere skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse samt billedlegitimation under udførelse af arbejdet.

Er du i tvivl om, hvilket lønniveau og hvilke arbejdsvilkår, der gør sig gældende inden for din branche? Så tag kontakt til de relevante faglige organisationer, som har overenskomst inden for din branche.

Også vores eksterne indsatsteam kan hjælpe med at få overblik over, hvad du som medarbejder har ret til, og orientere dig om, hvor du kan finde mere information - du kan kontakte dem ved at skrive til fairforhold@dk.bureauveritas.com eller ringe til hotlinen på tlf. 77 31 10 10. Telefonen er bemandet mandag til torsdag kl. 8.00-16.00 samt fredag kl. 8.00-15.00.