Hvad skal du gøre, hvis du ser dårlige arbejdsforhold?

Du kan være med til at sikre ordentlige forhold for dig og dine kolleger.

Hvis du ser (eller selv oplever) løn- eller arbejdsforhold, der ikke virker i orden, er det vigtigt, at du gør opmærksom på det over for os.

Ring eller skriv til vores Fair Forhold-hotline - så er du med til at sikre fair forhold og lige konkurrencevilkår i København.

Hvad sker det, hvis din arbejdsgiver ikke tilbyder fair forhold?

Overtræder din arbejdsgiver arbejdsklausulen i forbindelse med at udføre en opgave for Københavns Kommune, vil vi i første omgang gå i dialog med din arbejdsgiver og give mulighed for at få bragt forholdene i orden. Sker det ikke, kan din arbejdsgiver risikere en bøde eller i sidste ende at få kontrakten med Københavns Kommune ophævet.