Hvad er Fair Forhold?

Københavns Kommune vil sikre at alle, der arbejder for os eller som vi støtter økonomisk, har fair arbejdsforhold.

40 kr. i timen. Det er der eksempler på, at voksne medarbejdere har fået i løn på arbejdspladser i København. Det er et eksempel på social dumping: Når virksomheder udfører opgaver uden at overholde danske love og regler, eller når ansatte arbejder med løn- og arbejdsvilkår under det sædvanlige danske niveau. Social dumping betyder dårlige arbejdsvilkår for medarbejderne. Og det skaber unfair konkurrencevilkår for de virksomheder, der har ordentlige forhold.

Heldigvis tilbyder langt de fleste leverandører deres medarbejdere ordentlig løn og arbejdsforhold. Men få undtagelser skaber unfair konkurrence på det danske arbejdsmarked.

Vi vil i Københavns Kommune gå foran og sikre, at de ydelser vi køber, og de institutioner, projekter eller aktiviteter, vi støtter, bygger på ordentlige løn- og arbejdsforhold for de involverede medarbejder og på den måde tilgodeser brede samfundsmæssige interesser.

Københavns Kommune arbejder for at sikre fair forhold og lige konkurrencevilkår

For at komme social dumping til livs og sikre fair forhold i København, har Københavns Kommune:

  • Indført en arbejdsklausul i de kontrakter, som vedrører byggeri, anlæg og tjenesteydelser, samt tilskuds- og støtteaftaler. Her stiller vi krav til alle vores leverandører (og deres underleverandører) samt alle, der modtager økonomisk støtte eller tilskud fra Københavns Kommune, om at tilbyde deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsforhold.
  • Indført sociale klausuler i de kontrakter og tilskuds- og støtteaftaler, hvor det er muligt at stille krav om fx ansættelse af praktikanter eller beskæftigelse af ledige.
  • Etableret et eksternt indsatsteam mod social dumping.  Indsatsteamet skal tjekke løn- og arbejdsvilkår hos kommunens leverandører og dermed sikre, at alle vores leverandører konkurrerer på lige vilkår.

Som en del af indsatsen har vi lavet kampagnen "Fair Forhold i København", der skal gøre opmærksom på indsatsen og informere leverandører, medarbejdere og modtagere af tilskud og støtte om indsatsen. Her på siden kan du bl.a. læse om, hvad ’ordentlige løn- og arbejdsforhold’ indebærer, om indsatsteamet og arbejdsklausulen og hvordan du - hvadenten du er leverandør eller tilskuds- eller støttemodtager - dokumenterer, at I har orden i forholdene.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.