Hvad betyder indsatsen for dig som medarbejder?

Københavns Kommune arbejder for fair forhold for dig og din arbejdsplads.

Vi vil gerne sikre, at alle, der arbejder for Københavns Kommunes leverandører eller tilskudsmodtagere, har ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Vi skal have fair forhold i København og lige konkurrence for alle.

For at sikre ordentlige arbejdsforhold og lige konkurrence i København, har vi indført tre initiativer:

  1. Vi har indført en arbejdsklausul i vores kontrakter, der stiller krav til alle vores leverandører modtagere af støtte eller tilskud om at tilbyde deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsforhold.
  2. Vi har indført sociale klausuler, der stiller krav om fx ansættelse af praktikanter eller beskæftigelse af ledige i de udbud, som har et vist omfang - det samme gælder for projekter, aktiviteter og institutioner, der modtager økonomisk støtte eller tilskud.
  3. Samtidig har vi etableret et eksternt indsatsteam, som skal tjekke løn- og arbejdsvilkår hos kommunens leverandører og tilskudsmodtagere – dvs. på din arbejdsplads. Når indsatsteamet kommer på besøg for at tjekke, at alt går ordentligt til, kan de også hjælpe jer med at få overblik over, hvad Isom medarbejdere har ret til, og hvor I kan finde mere information.

Du kan læse mere om, hvad fair forhold vil sige, og hvordan du kan være med til at sikre fair forhold, i de andre bokse på medarbejder-siden.