Hvad betyder indsatsen for dig som leverandør?

I Københavns Kommune vil vi gerne sikre, at alle, der løser opgaver for os, har ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Vi skal have fair forhold i København og lige konkurrence for alle.

Derfor har Københavns Kommune en arbejdsklausul og et eksternt indsatsteam, der skal sikre, at alle Københavns Kommunes leverandører tilbyder deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsforhold. Men skal vi for alvor komme social dumping til livs, har vi brug for din hjælp.

Det skal du som leverandør være opmærksom på

Du skal først og fremmest være opmærksom på, at din egen virksomhed lever op til arbejdsklausulen om ordentlige løn- og arbejdsforhold, som er en del af din kontrakt med Københavns Kommune.

Men du skal også være opmærksom på dine underleverandørers arbejdsforhold. Som leverandør til Københavns Kommune har du nemlig et kædeansvar. Det betyder, at du også er ansvarlig for, at dine underleverandører, som du bruger til en opgave for Københavns Kommune, tilbyder deres medarbejdere fair løn- og arbejdsforhold. Dette gælder også for dine underleverandørers underleverandører.

Overtræder du eller dine underleverandører arbejdsklausulen, vil Københavns Kommune, alt efter overtrædelsens karakter, i første omgang starte en dialog og give dig mulighed for at få bragt forholdene i orden. Sker dette ikke, kan du risikere en bøde eller i sidste ende at få ophævet kontrakten med Københavns Kommune.

I de andre bokse på siden for leverandører kan du læse mere om, hvordan du sikrer ordentlige forhold for dine medarbejdere – og hvordan du dokumenterer det for os.