Fair forhold på tilskuds- og støtteområdet

I Københavns Kommune vil vi gerne sikre at alle, der modtager økonomisk støtte og tilskud fra os, tilbyder deres medarbejdere fair forhold.

Derfor skal alle projekter og institutioner, som modtager støtte og/eller tilskud fra Københavns Kommune, tilbyde deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsvilkår og som udgangspunkt leve op til vores arbejdsklausul og sociale klausuler.

Arbejdsklausulen indebærer krav om, at dine medarbejdere skal have løn og ansættelsesvilkår svarende til minimum mindsteniveauet i den gældende overenskomst på området. Du kan læse mere om arbejdsklausulen her.

De sociale klausuler omhandler beskæftigelse af praktikanter i de tilfælde, hvor der er et potentiale for at uddanne praktikanter, og alternativt beskæftigelse af ledige, hvis jeres institution eller projekt mm. har mulighed for det.

Der er forskellige grænser for, hvornår du som modtager af støtte eller tilskud fra Københavns Kommune er omfattet af arbejdsklausulen og de sociale klausuler - det kan du læse mere om her.