Dokumentation til indsatsteamet

Vores indsatsteam foretager løbende kontroller og stikprøver. Læs her, hvordan du dokumenterer, at du har orden i forholdene.

Københavns Kommunes eksterne indsatsteam besøger kommunens leverandører for at sikre, at løn- og arbejdsforhold er ordentlige på arbejdspladserne. Indsatsteamet vil hvert år foretage minimum 400 stikprøvekontroller ved både uanmeldte og aftalte besøg, og kan også tjekke en virksomheds løn- og arbejdsforhold uden at aflægge leverandøren besøg. I alle tilfælde er du som leverandør ansvarlig for den relevante dokumentation:

  • Medarbejdere skal kunne dokumentere deres identitet ved at fremvise billedlegitimation.
  • Du skal som leverandør kunne henvise til den overenskomst, som du har anvendt til at fastlægge løn- og arbejdsvilkår for dine medarbejdere.
  • Hvis der er mistanke om, at arbejdsklausulen ikke overholdes ifm. den opgave der udføres for Københavns Kommune, vil der blive krævet dokumentation for løn, arbejdstid og arbejdsvilkår. Det er fx (som minimum) lønsedler, e-indkomstkvitteringer, lønregnskaber og opholds- og arbejdstilladelser samt ansættelsesbeviser.

Vil du være sikker på, at dine medarbejdere og dine underleverandørers medarbejdere er orienteret og ved, hvad de skal gøre, når indsatsteamet kommer? Vi har lavet en pjece til medarbejdere, der indeholder den nødvendige information om Fair Forhold-indsatsen og indsatsteamets besøg – den kan frit downloades via linket nederst på siden.