Dokumentation og tidsfrist

Når indsatsteamet kommer på besøg, skal du kunne fremvise dokumentation for, at du har orden i forholdene.

Du skal til enhver tid kunne dokumentere, at du overholder klausulerne i din kontrakt. For at dokumentere, at du overholder arbejdsklausulen, skal du som hovedregel kunne fremvise:

  • Lønsedler
  • E-indkomstkvittering
  • Lønregnskaber
  • Opholds- og arbejdstilladelser
  • Ansættelsesbeviser
  • Referenceramme
  • RUT-registering
  • Medarbejderlister
  • Oversigt over underleverandører/underentreprenører og deres underleverandører/underentreprenører

Du kan også have indskrevet sociale klausuler i din kontrakt, der fx stiller krav om ansættelse af et bestemt antal praktikanter eller beskæftigelse af ledige. For at dokumentere, at du lever op til disse krav, kan du fx fremvise lønsedler og underskrevne ansættelseskontrakter - aftal dette nærmere med den person, du har kontakt til i Københavns Kommune angående din kontrakt eller aftale med os.

Frist for fremvisning af dokumentation

Du skal have sendt det eksterne indsatsteam/Københavns Kommune den relevante dokumentation senest 5 arbejdsdage efter du er blevet bedt om at fremvise dokumentation for, at du overholder klausulerne i din kontrakt.

Hvis der er mangler i din dokumentation, kan du også blive bedt om at indsende en redegørelse. En redegørelse er et dokument, hvor du beskriver eller forklarer de forhold, indsatsteamet kan have spørgsmål til, og bl.a. beskriver sammenhænge, årsager og hændelsesforløb. Bliver du bedt om at indsende en redegørelse, skal den sendes til Københavns Kommune senest 10 arbejdsdage efter du er blevet bedt om at skrive en redegørelse, medmindre andet er blevet aftalt med indsatsteamet. Fristerne kan dog maksimalt forlænges til 10 arbejdsdage for dokumentation og 20 arbejdsdage for redegørelsen.