Arbejdsklausulen

Arbejdsklausulen vedlægges din kontrakt med Københavns Kommune for at sikre, at alt arbejde udført for os sker under fair forhold.

Københavns Kommune arbejder målrettet for at sikre fair arbejdsforhold og lige konkurrence i København for alle vores leverandører, underleverandører og deres medarbejdere. Når du som leverandør eller tilskudsmodtager indgår aftale med Københavns Kommune, skriver du også under på en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen er med til at sikre, at alle, der udfører arbejde for Københavns Kommune, har ordentlige løn- og arbejdsforhold. Det er vigtigt, at du som leverandør eller tilskudsmodtager kender arbejdsklausulens indhold og ved, hvad du har ansvar for, når du arbejder for os.

Hvad er en arbejdsklausul?

En arbejdsklausul er et kontraktvilkår mellem Københavns Kommune og en privat leverandør eller tilskudsmodtager, dvs. et dokument, som vi vedlægger kontrakten og som anses som en del af kontrakten med Københavns Kommune. Hvis arbejdsklausulen ikke overholdes, anses det derfor som brud på kontrakten med os. 

Hvad indebærer arbejdsklausulen?

Københavns Kommunes arbejdsklausul stiller krav til, at de ansatte, som udfører opgaver for Københavns Kommune eller som arbejder på projekter eller i institutioner, som modtager støtte eller tilskud af os, får en ordentlig løn og arbejder under ordentlige forhold. Det indebærer, at: 

  • Medarbejdernes løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår skal (som minimum) være på niveau med mindstelønnen og vilkårene i branchens mest anvendte overenskomst for arbejde af samme art – også selv om du som leverandør ikke selv har tegnet overenskomst.
  • Alle medarbejdere skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse.
  • Medarbejderne skal have et ansættelsesbevis og orienteres om deres løn- og arbejdsforhold inden fire uger efter arbejdet er begyndt.

Er du i tvivl om arbejdsklausulens krav og hvilket lønniveau, der gør sig gældende inden for din branches forskellige arbejdsområder, så tag kontakt til de relevante faglige organisationer.

Nederst på siden kan du hente arbejdsklausulen, der gælder alle kommunens leverandørkontrakter, samt de arbejdsklausuler, der gælder ved tilskud eller støtte til en aktivitet eller institution.

Sådan opfylder du arbejdsklausulen

Først og fremmest skal du sikre dig, at alle de ovenstående krav til ordentlige løn- og arbejdsforhold er overhold blandt dine medarbejdere. For at leve op til arbejdsklausulens krav, skal du derudover gøre tre ting:

  • Indberette basisoplysninger i Københavns Kommunes aftalesystem
  • Håndhæve dit kædeansvar ved at skrive arbejdsklausulen ind i kontrakten med dine underleverandører - og tjekke, at også dine underleverandører overholder arbejdsklausulen
  • Være klar til kontrol fra vores indsatsteam ved at have den relevante dokumentation klar.

Du kan læse en vejledning til arbejdsklausulen med en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan du opfylder den, via linket nedenfor.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.