Leverandør

Her kan du finde foldere til dine medarbejdere, som bl.a. kan forberede dem på et besøg fra indsatsteamet.
I Københavns Kommune vil vi gerne sikre, at alle, der løser opgaver for os, har ordentlige løn- og arbejdsvilkår.
Som leverandør har du ansvar for at sikre, at dine medarbejdere arbejder under ordentlige forhold.
Vores indsatsteam foretager løbende kontroller og stikprøver. Læs her, hvordan du dokumenterer, at du har orden i forholdene.