Fair Forhold i København

Københavns Kommune sætter ind for at komme social dumping til livs. Vi arbejder målrettet for at sikre fair arbejdsforhold og lige konkurrence i København for alle vores leverandører og deres medarbejdere. Her på siden kan du læse mere om, hvad Københavns Kommunes indsats for fair forhold konkret indebærer. Du kan også læse om, hvad du som leverandør eller medarbejder selv kan gøre for at sikre fair forhold.

Ring til Fair Forhold-hotline på 77 31 10 10 hvis du set eller oplevet unfair løn- eller arbejdsforhold på steder, hvor der udføres arbejde for Københavns Kommune.

Er du leverandør til Københavns Kommune? Se hvilke krav du skal leve op til i denne film.

Er du medarbejder i Københavns Kommune? Bliv klogere på din rolle og på hvordan du spotter social dumping i denne film.

Hvilke krav bliver der stillet til leverandøren, hvordan defineres mindstelønnen og hvad betyder kædeansvar? Find svarene her
Hvordan foregår stikprøvekontrollerne, og hvilken dokumentation skal du kunne fremvise som leverandør? Find svarene her.
Nyt Indsatsteam tjekker løn- og arbejdsvilkår hos Københavns Kommunes leverandører for at sikre lige vilkår for alle.
Københavns Kommune vil sikre, at alle vores leverandører og deres medarbejdere har fair arbejdsforhold og lige konkurrencevilkår.
Er du ansat i Københavns Kommune?
The City of Copenhagen works for fair pay and conditions for you and your workplace